vzw

DOEL van de V.Z.W.


 


De vzw Club Bevrijding heeft tot doel het oprichten en beheren van diensten en instellingen voor moreel en sociaal hulpbetoon en voor het ontspanningsleven van drankzuchtigen, gestabiliseerde drankzuchtigen, hun levensgezel, gezinsleden, aanverwanten, vrienden en sympathisanten in de ruimste betekenis van het woord.Korte omschrijving


Contactpersoon